​Hemklart Skåne AB, Blockvägen 10, 247 56 DALBY
Tel: 0739 996815
e-post: hemklart@telia.com
Villkor för rutavdrag

Rot och Rut räknas i hop och får utnyttjas till max 50 000 kronor per person och år.
Rutavdraget får bara uppgå till 25 000:-/år för den som inte fyllt 65 år. Din inkomst och andra avdrag som du gör påverkar hur mycket just du får i rot- och rutavdrag. 

Som köpare måste du uppfylla vissa krav!

Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.

Ska vara bosatt i Sverige eller betalar skatt för minst 90% av din totala inkomst.

Det är du som ansvarar för att du har rutavdrag kvar att utnyttja.

Du ska betala tillräckligt med skatt för att kunna dra av för rutarbete.

För mer info www.skatteverket.se