​Hemklart Skåne,  DALBY
Tel: 0736 433859, 0739 996815
e-post: hemklart@telia.com
Information om ROT- och RUT-avdrag


Double click here to add text.
Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag eller rutavdrag.

Läs mer på Skatteverkets hemsida: